Informacja do rezerwacji RODO

Informacja dotycząca pozyskiwania danych osobowych  do  rezerwacji zwiedzania Muzeum Czartoryskich w Puławach

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Czartoryskich w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, e- mail: kontkt@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
  2. Inspektor ochrony danych:  mail: iod@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
  3. Dane osobowe ( imię, nazwisko, numer telefonu ) będą przetwarzane przez Administratora, tylko i wyłącznie w celu powiadomienia o zmianie ( daty, godziny) rezerwacji z przyczyn niezależnych od Administratora,
  4. Dane osobowe wskazane podaje Pani/Pan świadomie, dobrowolnie,
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ( art 6 ust. lit. b. ) RODO,
  6. Dane osobowe przetwarzane są do dnia realizacji zamówienia i usuwane przez Administratora.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesieni skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych