Misja

Misją Muzeum jest upowszechnianie sztuki polskiej i światowej zgromadzonej w kolekcji XX. Czartoryskich, wypełnianie ideowego testamentu księżnej Izabeli zawartego w słowach "PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI", kształtowanie postawy patriotycznej przejawiającej się we wspólnej odpowiedzialności za dziedzictwo narodowe i kulturowe zgodnie z wartościami zrodzonymi w Puławach - Polskich Atenach.