Od 4 maja Muzeum Czartoryskich w Puławach ponownie otwarte!

 

Szanowni Państwo,
Mamy dla Państwa wspaniałą wiadomość!

Muzeum Czartoryskich w Puławach
ponownie otwarte!

Nadal obowiązuje stan epidemii, a zatem podczas wizyty w Muzeum prosimy o zastosowanie się do  procedur związanych z profilaktyką zakażeń wirusem SARS CoV-2.

Muzeum działać będzie w oparciu o obowiązujące w kraju wskazania dotyczące zasad bezpieczeństwa i ograniczeń w stanie epidemii COVID-19 oraz zaktualizowane „Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki  w stanie epidemii COVID-19” przedstawione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  • maksymalna ilość zwiedzających to 1 osoba na 15 m²,
  • nadzór nad ilością osób przebywających w salach ekspozycyjnych prowadzą pracownicy Działu obsługi ekspozycji,
  • w obszarze kasy prowadzącej sprzedaż towarów i usług, a także biletów wstępu w odstępie 1,5 m może znajdować się jedna osoba kupująca,
  • bezpośrednio przed zwiedzaniem należy zdezynfekować ręce,
  • podczas zwiedzania obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust,
  • rekomendujemy korzystanie z kart płatniczych,
  • zasady zwiedzania, jakie obowiązywały do tej pory określone Regulaminem Zwiedzania w Muzeum Czartoryskich w Puławach z dnia  02.2021 r. nadal obowiązują.

 

Wszelkie informacje dotyczące cen i godzin otwarcia znajdziecie Państwo w zakładce Wizyta

kluczKontakt

ADRES ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
NUMER TELEFONU (81) 888 44 11
ADRES E-MAIL administracja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
NIP 7162819828
REGON 366215955