Ważne informacje

Lekcje i warsztaty odbywają się na terenie ekspozycji Muzeum Czartoryskich w Puławach. Oferta edukacji muzealnej skierowana jest do wszystkich typów placówek szkolnych i wychowawczych oraz innych grup zorganizowanych. Zajęcia prowadzone są po uprzedniej rezerwacji i są odpłatne.


Jak zamówić zajęcia

WYBÓR TERMINU

 • od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 14.00
 • lekcje muzealne trwają 60 minut, warsztaty – 90 minut

REZERWACJA ZAJĘĆ

Formularz zgłoszenia lekcji/ warsztatów (docx)

Formularz zgłoszenia lekcji/ warsztatów (pdf)

 • lekcje prosimy zamawiać z wyprzedzeniem;
 • nie łączymy grup;
 • grupa nie może przekraczać 30 osób;
 • w przypadku większej grupy konieczne jest jej podzielenie. Opłata za lekcję/ warsztat w takich przypadkach liczona jest proporcjonalnie do ilości wydzielonych grup;
 • do opłaty za lekcje muzealne należy doliczyć opłatę za bilety wstępu do Muzeum. Koszt biletu dla dzieci w wieku 7-16 lat wynosi 20 zł. W przypadku warsztatów – opłata całościowa wynosi 300 zł.;
 • opłaty za zajęcia i bilety prosimy wnosić w dniu wizyty w Muzeum. Opłata przelewem jest możliwa po wcześniejszym zgłoszeniu. Muzeum wystawia faktury VAT;

ZASADY REZERWACJI

 • prosimy o potwierdzenie rezerwacji najpóźniej 2 dni robocze przed terminem zajęć;
 • prosimy o punktualne przybycie;
 • opóźnienie rozpoczęcia zajęć edukacyjnych z winy uczestników powinno być zgłoszone. W zależności od natężenia ruchu turystycznego i obowiązującego grafiku rezerwacji, czas trwania zajęć może zostać pomniejszony o czas spóźnienia;
 • niezgłoszone opóźnienie grupy wynoszące ponad 30 minut może skutkować anulowaniem muzealnych zajęć edukacyjnych. W zależności od natężenia ruchu turystycznego Muzeum może zaproponować inną formę zwiedzania;
 • opiekunowie mają obowiązek pozostać z grupą przez cały czas trwania pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczestników zajęć;
 • w przypadku nagannego zachowania uczestników prowadzący ma prawo przerwać zajęcia. W takim przypadku koszty nie są zwracane;
 • rezerwacja i udział w muzealnych zajęciach edukacyjnych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu korzystania z lekcji/ warsztatów muzealnych prowadzonych przez Muzeum Czartoryskich w Puławach;
 • Muzeum ma prawo do wykorzystania wizerunków uczestników lekcji na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


 Regulamin korzystania z lekcji i warsztatów prowadzonych przez Muzeum Czartoryskich w Puławach

kluczKontakt

ADRES ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
NUMER TELEFONU (81) 888 44 11
ADRES E-MAIL administracja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
NIP 7162819828
REGON 366215955