Rok 2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Aby przeszłość przyszłości odnowić pamięcią – Świątynia Sybilli 1801-2021

19 czerwca 2021 r.

 

 

 Konferencja z udziałem zaproszonych przez Muzeum Czartoryskich w Puławach prelegentów odbywa się z okazji uczczenia 220 rocznicy powstania pierwszego na ziemiach polskich muzeum pamiątek narodowych – Świątyni Sybilli.

Miejsce: Sala Kongresowa Pałacu Czartoryskich

 

Komitet Naukowy
Prof. dr hab. Bartosz Korzeniewski
Dr Barbara Czartoryska
Dr Katarzyna Płonka-Bałus

Komitet organizacyjny:
Grażyna Bartnik
Maria Jaroszyńska

tel. 519687845
kontakt@muzeumczartoryskich.pulawy.pl

Konferencja ma charakter kameralny

* Program konferencji zostanie opublikowany niebawem

Honorowy patronat nad konferencją objęli:
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
„Spotkania z Zabytkami”

PROGRAM KONFERENCJI

„Aby przeszłość przyszłości odnowić pamięcią – Świątynia Sybilli 1801 – 2021”

Program Konferencji:
9.30 – 10.00   Otwarcie konferencji
10.00 – 10.20 Dr Katarzyna Płonka-Bałus
                             Czy Świątynia Sybilli w Puławach była muzeum?

10.20 – 10.40 Prof. Bartosz Korzeniewski
Pamięć o dziedzictwie Książąt Czartoryskich 

10.40 – 11.00  Prof. Michał Mencfel
Krzesło Szekspira. Kultura materialna i fantazmaty literatury

11.00– 11.20 Dyskusja/przerwa kawowa

11.20 – 11.40  Mgr Mateusz Chramiec
                            Militaria nieświeskie z historycznego zbioru Świątyni Sybilli i ich dalsze losy

11.40 – 12.00  Mgr Wojciech Przybyszewski
                          Zaginiona „ciekawość” księżnej Izabeli Czartoryskiej

12.00 – 12.20 Mgr Grażyna Bartnik
                          Świątynia Sybilli – historia i semantyka muzealnej przestrzeni

 12.20 – 12.40  Dyskusja/przerwa kawowa

 12.40 – 13.10 Mgr Rafał Pelc, Mgr Piotr Gotkowski
                              Cyfrowe odwzorowanie obiektów i miejsc oraz wykorzystanie
technologii wirtualnej rzeczywistości w muzealnictwie

 13.10 – 14.00 Dr Łukasz Nawrocki
                             Studium warsztatu malarskiego Rafaela Santi na przykładzie
rekonstrukcji „Portretu młodzieńca
” – prelekcja

16.30 – Spacer śladami Książąt Czartoryskich – Kościół pw. św. Józefa w Puławach, Cmentarz włostowicki

 

kluczKontakt

ADRES ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
NUMER TELEFONU (81) 888 44 11
ADRES E-MAIL administracja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
NIP 7162819828
REGON 366215955