Informacje

Zainteresowanych zakupem publikacji dostępnych w Muzeum Czartoryskich w Puławach prosimy o wysłanie maila na adres: rezerwacje@muzeumczartoryskich.pulawy.pl, w którym należy podać:

 

 • tytuł publikacji

 • ilość

 • dane do wysyłki (imię, nazwisko, adres, numer telefonu)

 • w przypadku wystawienia faktury prosimy o podanie NIP

 

Przesyłkę wysyłamy Pocztą Polską, wariant POCZTEX. Koszt przesyłki (według CENNIK POCZTA POLSKA) należy doliczyć do ceny publikacji. Nie ma możliwości płatności przelewem na konto. Płatność przy odbiorze przesyłki.

W dniu wysyłki paczki mailowo podajemy numer przesyłki.

ZAPRASZAMY

 

 


Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

w wykonaniu obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Czartoryskich w Puławach, z siedzibą w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
 3. Dane osobowe Państwa będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 4. realizacji procesu sprzedaży i wykonanie zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
 5. realizacja procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 6. archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 7. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Dane osobowe Państwa będą przekazywane wyłącznie operatorom pocztowym, ponieważ dostawa realizowana jest przez te podmioty.
 9. Dane osobowe Państwa będą przechowywane przez następujący okres:
 10. realizacja procesu sprzedaży – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży,
 11. realizacja procesu reklamacji – 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji,
 12. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 13. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 14. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 15. Posiada Pani/Pan uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody.
 16. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 17. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam nawiązanie i utrzymywanie relacji sprzedażowych.
 18. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

kluczKontakt

ADRES ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
NUMER TELEFONU (81) 888 44 11
ADRES E-MAIL administracja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
NIP 7162819828
REGON 366215955