AKCJA ZAPAL PAMIĘĆ 2022

AKCJA ZAPAL PAMIĘĆ 2022 – zapraszamy do współpracy 🙂
Serdecznie zapraszamy do czynnego uczestnictwa w tegorocznej Akcji Zapal Pamięć. Wspólnie zatroszczmy się o pamięć i światło na grobach wielu zapomnianych puławian.
To już 10 jubileuszowa akcja. Ta tegoroczna ma na celu nie tylko zapalenie zniczy na zapomnianych nagrobkach i mogiłach osób zasłużonych, znajdujących się na włostowickiej nekropolii, ale także oczyszczenie jej najstarszych, historycznych części.
Akcja Zapal Pamięć 2022 trawa od 6 do 28 października 2022 r. Do 24 października zbieramy znicze na terenie szkół, które można także przynosić do Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta dział Muzeum Czartoryskich w Puławach w Domu Aleksandryjskim w godz. 7.00-15.00.
Następnie wraz z młodzieżą puławskich szkół 28 października 2022 r. od godz. 9.00, planujemy sprzątać włostowicką nekropolię i zapalać znicze.
I tu czekamy na wsze zgłoszenia do akcji, które potem wpiszemy powyżej.
Wszelkie pytania od szkół i organizacji chcących wsiąść udział w zbiórce zniczy i sprzątaniu cmentarza proszę kierować do pomysłodawcy i koordynatora Akcji Zapal Pamięć Zbigniewa Kiełba pod adres:

pracownia@muzeumczartoryskich.pulawy.pl

CIEKAWOSTKA
Akcja Zapal Pamięć 2022 będzie się odbywać w roku jubileuszowym najstarszego nagrobka na cmentarzu we Włostowicach, który ma już 225 lat.
Do dziś zachował się na tym cmentarzu tylko jeden pomnik fundowany przez Ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego z 1797 r. Nagrobny obelisk należy do zaufanego dworzanina i wiernego przyjaciela księcia – Ferdynanda Goguela, który znajduje się na dawnym cmentarzu augsbursko-ewangelickim (na zdjęciu przy schodach 1 od prawej).
Jest to pomnik z piaskowca na prostokątnym postumencie. Nad gzymsem ustawiona amfora z narzuconą draperią. U dołu płaskorzeźba skrzyżowanej z buławą szabli – szyszak. Możemy na nim odczytać następujące informacje: „Ferdynando Goguel Viro Optimo Militi Strenuo Fido Amico Adam Dux Czartoryski Lugens Anno MDCCXCVII”. (Ferdynandowi Goguelowi, najlepszemu Mężowi, Walecznemu Żołnierzowi, Wiernemu Przyjacielowi – Adam Książę Czartoryski opłakujący w roku 1797). Napis ten sugeruje, że zanim założono cmentarz parafialny w 1801 r., było tu już wyznaczone miejsce na grzebanie innowierców.
Fotografia omówionego nagrobka z 1797 r., stan z 2021 r., fot. Z. Kiełb.

 

kluczKontakt

ADRES ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
NUMER TELEFONU (81) 888 44 11
ADRES E-MAIL administracja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
NIP 7162819828
REGON 366215955