Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Izabela Czartoryska – dux femina facti

Muzeum Czartoryskich w Puławach oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową
Izabela Czartoryska – dux femina facti, która odbędzie się w dniach 29 – 30 czerwca 2019 roku w Puławach.
Rok 2019 w Muzeum Czartoryskich w Puławach ogłoszony został Rokiem Księżnej Izabeli Czartoryskiej.

Przypadająca w tym roku 210 rocznica symbolicznego otwarcia Domu Gotyckiego, stała się pretekstem do przypomnienia postaci księżnej Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, twórczyni pierwszego polskiego muzeum, pisarki, pasjonatki ogrodów angielskich, ale przede wszystkim patriotki. Wielokierunkowa działalność księżnej zaznaczyła się szczególnie na kulturowej mapie dziejów Polski. Mamy nadzieję, że za sprawą interdyscyplinarnych badań, planowana konferencja przyczyni się do ugruntowania i poszerzenia wiedzy o tej niezwykłej postaci.


PROGRAM KONFERENCJI

http://muzeumczartoryskich.pulawy.pl/wp-content/uploads/2019/06/Program-konferencji.pdf

 

29 czerwca 2019 r. (sobota)

„Standard woman, godna medalu z napisem: vivere ausae…”

9.00 – 9.20 – Otwarcie konferencji i powitanie gości – Honorata Mielniczenko, dyrektor Muzeum Czartoryskich w Puławach

 

9.20 – 9.40dr Katarzyna Płonka-Bałus (Muzeum XX. Czartoryskich)

Średniowieczne księgi iluminowane jako „pamiątki czasów starożytnych” w zbiorach Domu Gotyckiego i Świątyni Sybilli w Puławach

 

9.40 – 10.00 dr Paweł Ignaczak (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Rysunki amatorskie Izabeli z Flemingów Czartoryskiej. Problemy atrybucyjne i ideowe

 

10.00 – 10.20dr Andrzej Pawłowski (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie)

Wśród dzieł i rzeczy księżnej Izabeli Czartoryskiej – upamiętnienie Zofii z Matuszewiczów hrabiny Kickiej

 

10.20 – 10.40prof. Teresa Kostkiewiczowa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Izabela Czartoryska jako adresatka wierszy Franciszka Dionizego Kniaźnina

10.40 – 11.00 – Dyskusja/przerwa kawowa

 

„Przywiązanie, które mam do mojej Ojczyzny….”

11.00 – 11.20prof. Teresa Grzybkowska (Polski Instytut Studiów Nad Sztuką Świata)

Świątynie Diany – Natury w Arkadii i Sybilli w Puławach. Klucz  Hermesa  symbolem  przyjaźni fundatorek

 

11.20 – 11.40 – dr Arkadiusz Wojtyła (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)

Świątynia Sybilli w Puławach – pierwsze polskie muzeum czy mauzoleum ojczyzny?

 

11.40 – 12.00mgr Grażyna Bartnik (Muzeum Czartoryskich w Puławach)

Izabeli Czartoryskiej „obraz przeszłości, który by przemawiał do duszy”. Ojczyzna i historia w puławskim muzeum w świetle pamiętników i wspomnień dziewiętnastowiecznych zwiedzających

 

12.00 – 12.20dr Zofia Gołębiowska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)

Koźmianowie w kręgu Izabeli Czartoryskiej – wzajemne relacje, współpraca i pamięć

 

12.20 – 12.40Dyskusja / przerwa kawowa

 

12.40 – 13.00prof. Alina Aleksandrowicz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)

Dom Gotycki – ponadczasowe dzieło Izabeli Czartoryskiej

 

13.00 – 13.20dr Anna Oleńska (Instytut Sztuki PAN)

Czy Dom Gotycki miał w Polsce swych poprzedników i braci?  O zmiennych sensach podobnych form

 

13.20 – 13.40mgr Aneta Kwiatek (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Literackie aspekty Katalogu pamiątek złożonych w Domu Gotyckim w Puławach Izabeli Czartoryskiej

 

13.40 – 14.00mgr Piotr Sypczuk (Instytut Sztuki PAN)

Kreacja czy mistyfikacja? O roli księżnej Izabeli Czartoryskiej w upamiętnieniu amerykańskich bohaterów w Domu Gotyckim w Puławach

 

14.00 – 14.10Dyskusja
14.10 – 15.00 – Przerwa obiadowa/pałac Czartoryskich

 

„Ogrodem może stać się każde miejsce…..”

 

15.00 – 15.20 – dr Mieczysław Kseniak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)

Ogrody dworskie z kręgu Izabeli ks. Czartoryskiej z Puław

 

15.20 – 15.40 – dr Renata Stachańczyk (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
Romantyczny eksperyment. O formalnych aspektach kompozycji przestrzennej ogrodu puławskiego w czasach księżnej Izabeli Czartoryskiej

 

15.40 – 16.00 – mgr inż. Aleksandra Knapik (Uniwersytet Jagielloński)

Ogród angielski (English landscape garden) na Dolnym Śląsku we Wspomnieniach Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej

 

16.00 – 16.20 – dr Agnieszka Whelan (Old Dominion University)

Jak wyglądał ogród puławski w 1809 roku, nowe ustalenia

 

16.20 – 16.30 – Dyskusja/przerwa kawowa

16.30 – 16.50 – dr hab. Ewa Danowska (Polska Akademia Umiejętności)

O Tadeuszu Czackim i Izabeli Czartoryskiej połączonych pasją poszukiwania narodowych pamiątek

 

16.50 – 17.10 – mgr Paula Wydziałkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Ojczyzna i polityka w listach Izabeli Czartoryskiej z podróży po Anglii i Szkocji (1789 – pocz. 1791)

 

17.10 – 17.30 – Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 

19.00 –  Spektakl „Pielgrzym z Dobromila” Wincentego Lessla w wykonaniu artystów z Fundacji im. Wincentego i Franciszka Lesslów

 


30 czerwca 2019 r. (niedziela)

„Wspomnij, ze jesteś zacnych Polek wzorem…”

 

10.00 – 10.20 – mgr Monika Czajkowska (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi)
Izabela Czartoryska-producentka, mecenaska sztuki czy menadżerka kultury?

 

10.20 – 10.40 – dr Angela Sołtys (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)

„Zapomnieć o ostatnich latach…” – Izabela Czartoryska w londyńskiej korespondencji Michała Jerzego Poniatowskiego

 

10.40 – 11.00 – dr Magdalena Patro-Kucab (Uniwersytet Rzeszowski)

Wyborny komplement: „Do J[aśnie] O[świeconej] Księżny J[ej]Mości Czartoryskiej Generałowej Ziem Podolskich, gdy spłynąwszy batem na wyspę wiślaną witana była uwitymi  kwiatami  z wyrażeniem swych pochwał” Kazimierza Nestora Sapiehy

 

11.00 – 11.20 –  dr inż. arch. Monika Neff (Politechnika Warszawska)

Przebudowa pałacu Błękitnego w Warszawie czyli „Apartament J.O. Xsiężney Imci Generałowej Ziem Podolskich”

 

11.20 – 11.40 – dr Joanna Nowacka Zaborska (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB)

Przypałacowy ogród puławski – przemiany na przestrzeni dziejów

 

11.40 – 12.00 – Dyskusja/przerwa kawowa

 

12.00 – 12.20 – mgr Dorota Dziedzic

Rodon – prywatny modlitewnik księżnej Izabeli Czartoryskiej oraz inne motywy różane w zbiorach Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie

 

12.20 – 12.40 – mgr Sławomira Kaliska

Izabela Czartoryska a sprawa Osjana, czyli krótka rozprawa o historycznej prawdzie, dobrych intencjach i kontrowersyjnych środkach

 

12.40 – 13.00 – mgr Aleksander Musiał (Princeton University)

Mentem mortalia tangunt – Wergiliusz, relikwie i fetysze w Puławach Izabeli Czartoryskiej (1794-1831)

 

13.00 – 13.20mgr Konrad Niemira (Uniwersytet Warszawski)

Dlaczego Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine wszedł na służbę księżnej Czartoryskiej?

 

13.20 – 13.40Zakończenie obrad – podsumowanie konferencji

 

16.00 –  Rekonstrukcja historyczna „Pamiętny i chlubny Rok 1809”

 

18.09 – Koncert „Bóg, Honor, Ojczyzna”  w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

 


Komitet naukowy:
Prof. Tomasz Chachulski, Instytut Badań Literackich PAN
Dr hab. Janusz Pezda, Kustosz Biblioteki XX. Czartoryskich
Dr Katarzyna Płonka-Bałus, Kurator Muzeum XX. Czartoryskich
Dr Agnieszka Whelan, Old Dominion University
Dr Barbara Czartoryska, przewodnicząca Rodzinnego Związku Czartoryskich herbu Pogoń Litewska
mgr Aldona Cholewianka-Kruszyńska, Kustosz Muzeum-Zamek w Łańcucie


Patronat honorowy:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotr Gliński
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Prof. Krzysztof Szulowski
Prezydent Miasta Puławy Paweł Maj
„Spotkania z Zabytkami”
Rodzinny Związek Czartoryskich Herbu Pogoń Litewska
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB

 

kluczKontakt

ADRES ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
NUMER TELEFONU (81) 888 44 11
ADRES E-MAIL administracja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
NIP 7162819828
REGON 366215955