Puławska lista katyńska – nowe ustalenia Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Puławy

80 lat temu, 3 kwietnia 1940 roku, na mocy uchwały Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku, zaakceptowanej przez Józefa Stalina, rozpoczęto masową likwidację polskich jeńców. W sumie 21857 osób. Wśród nich było wielu związanych z Puławami i ziemią puławską.

Do 2010 roku wiedziano zaledwie o 30 takich osobach. 7 marca 2010 roku została zaprezentowana puławska lista katyńska. Obejmowała ona 133 ofiary. W ciągu kolejnych miesięcy prac, lista powiększyła się o nowe nazwiska – w sumie 146 ofiar tej zbrodni. Od tego czasu minęło 10 lat. Dziś prezentujemy Państwu najnowsze ustalenia dotyczące puławskiej listy katyńskiej. Znalazły się na niej nazwiska 156 Polaków związanych z ziemią puławską, którzy zostali zamordowani w 1940 roku.

Autorem wszystkich działań mających na celu uzupełnienie puławskiej listy katyńskiej jest pracownik Muzeum Czartoryskich w Puławach – Zbigniew Kiełb.


Publikując imiona i nazwiska pomordowanych, przypominamy ich osoby i oddajemy im cześć.

 

ŻOŁNIERZE ZAMORDOWANI W KATYNIU

mjr dypl. Józef Bielejec
mjr Edward Alfons Gąsiewicz (Gąsiewicz-Daniłło)
mjr Tadeusz Górecki
mjr Rafał Sołtan
kpt. rez. Zbigniew Antonowicz
kpt. Władysław Bartela
kpt. w st. sp. Kazimierz Feliks Chmielewski
kpt. w st. sp. Zdzisław Goszczyński
rtm. w st. sp. Henryk Grabowski
rtm. w st. sp. Jan Mikołaj Kossowski
kpt. Łukasz Kralczyński
kpt. rez. Stanisław Mikulski
kpt. Wacław Nieczykowski
kpt. rez. Henryk Nossowicz
kpt. Antoni Toporowski
kpt. Jan Ursyn-Zamarajew
por. w st. sp. Filip Stanisław Bartoszewski
por. rez. Eugeniusz Henryk Binder.
por. rez. Mikołaj Brzezicki
por. rez. Henryk Frym-Frymiński
por. Zdzisław Franciszek Gajewski
por. w st. sp. Henryk Gąsiewicz (Gąsiewicz-Daniłło)
por. w st. sp. Henryk Gorzechowski
por. Andrzej Grzybowski
por. rez. Wacław Jakimowski
por. rez. Bolesław Konecki
por. rez. Ludwik Wiktor Kupść
por. rez. Edward Lesisz
por. rez. Ignacy Liberowicz
por. Mieczysław Matraszek
por. Ryszard Marian Peisker
por. Tadeusz Witold Rykowski
por. rez. Jan Staliszewski (Tarka)
por. rusz. Zygmunt Wolski
ppor. rez. Tadeusz Augustyniak
ppor. piech. rez. Franciszek Ryszard Bochniak
ppor. rez. Feliks Czarnecki
ppor. rez. Bolesław Doczyński
ppor. rez. Lucjusz Dorobczyński
ppor. rez. Jerzy Zygmunt Gołębiowski
ppor. rez. Jan Grzywacz
ppor. rez. Stanisław Konstanty Jabłoński
ppor. rez. Eugeniusz Jakubik
ppor. rez. Józef Jaźwierski
ppor. rez. Józef Kobyliński
ppor. Franciszek Kupka
ppor. rez. Leon Mańkowski
ppor. piech. rez. Michał Matras
ppor. rez. Józef Marian Niwiński
ppor. rez. Adam Pasieka
ppor. rez. Tadeusz Stanisław Piotrowski
ppor. rez. Stanisław Pytlakowski
ppor. piech. rez. Feliks Sędzimir Sokołowski
ppor. rez. Marian Stanisław Skibiński
ppor. rez. Włodzimierz Stępniak
ppor. rez. Bronisław Sułek
ppor. rez. Zdzisław Szulc

ŻOŁNIERZE ZAMORDOWANI W CHARKOWIE

płk w st. sp. Bronisław Kuczewski
mjr Henryk Bieńkowski
mjr w st. sp. Ludwik Gabriel
mjr Aleksander Kierski
mjr Józef Meleniewski
mjr Stanisław Antoni Serafiński
mjr dypl. w st. sp. Adam Lech Sołtan
mjr w st. sp. Wacław Wicherkiewicz
mjr Stanisław Żyliński
kpt. Franciszek Barszczewski
rtm. w st. sp. Ryszard Maria Krystian Bazylewski
kpt. Leonard Jan Fejner
kpt. Władysław Gniewiński
kpt. Bolesław Korzeniowski
kpt. Eugeniusz Krzemiński
kpt. Włodzimierz Łogosz
rtm. Józef Najnert
kpt. w st. sp. Stanisław Piontek
kpt. Franciszek Wojciechowski
rtm. Stanisław Zienkowski
por. rez. Gustaw Blumenfeld
por. rez. Ryszard Chojnacki
por. Józef Chudecki
por. rez. Józef Grad
por. rez. Olgierd Klimowicz
por. rez. Jan Wacław Krusiewicz
por. Eugeniusz Sidorowicz
por. Henryk Alojzy Sosnowski
por. rez. Władysław Szczypa
por. Józef Stanisław Tomczak
por. Eugeniusz Wojczal
ppor. rez. Zdzisław Berens
ppor. rez. Wilhelm Karol Gacke
ppor. rez. Stanisław Gałka
ppor. rez. Zygmunt Stanisław Gawdzik
ppor. rez. Józef Tadeusz Karwowski
ppor. rez. Włodzimierz Adam Kasprzyk
ppor. rez. Władysław Kołodziej
ppor. rez. Bohdan Korzeniowski
ppor. rez. Eugeniusz Krygler
ppor. rez. Wacław Jan Kucharski
ppor. rez. Fraciszek Majewski
ppor. Antoni Marian Piątkowski
ppor. Zygmunt Stanisław Podwyszyński
ppor. rez. Zygmunt August Sochacki
ppor. rez. Witold Steciuk
ppor. rez. Julian vel Juda Szaferman
ppor. rez. Zdzisław Henryk Szulc
ppor. rez. Mieczysław Zagórski
ppor. rez. Stefan Zagozdon

ŻOŁNIERZE ZAMORDOWANI W BYKOWNI

mjr Paweł Cygler
mjr Leon Rutkowski-Koczur
rtm. Mikołaj Maciejowicz
podof. zaw. Stefan Gawlik

ŻOŁNIERZE ZAMORDOWANI
W NIEZNANYM MIEJSCU KAŹNI NA UKRAINIE

mjr dypl. Wacław Spława-Neyman
por. Jan Jakóbczyk

POLICJANCI I ŻOŁNIERZE
ZAMORDOWANI W KALININIE

asp. Stanisław Korczak
asp. Józef Pieślak
st. przod. Jan Sadurski
st. przod. Franciszek Szaruga
przod. Jan Bernat
przod. Władysław Dunia
przod. Szczepan Góra
przod. Stefan Kazimierz Mączka
przod. Szymon Sułek
przod. Mikołaj Trygubow
przod. Tomasz Zieliński
st. post. Paweł Ciszewski
st. post. Kazimierz Gąsior
st. post. Jan Gogacz
st. post. Jan Mazur
st. post. Stanisław Noceń
st. post. Józef Piecyk
st. post. Stanisaw Siejka
st. post. Jan Słomski
st. post. Eligiusz Wasilewski
st. post. Józef Wasita
st. post. Antoni Wojewoda
st. post. Michał Wrocheniewski
post. Michał Adamczyk
post. Julian Broniszewski
post. Jan Chomicki
post. Henryk Zygmunt Cech
post. Piotr Gołąbek
post. Antoni Górzyński
post. Antoni Jeżyna
post. Julian Koźbiał
post. Kazimierz Jan Krawczyk
post. Jakub Łukasik
post. Henryk Matraszek
post. Witold Tomasz Piotrowski
post. Stanisław Skorupski
post. Feliks Sobolewski
post. Ignacy Sykut
post. Stanisław Wrocławski
funkcj. Władysław Koślacz

kpt. rez. Roman Grzymała-Tarnogórski
por. rez. Tadeusz Jan Mazur
kpr. rez. Ignacy Łukaszewicz


Na planszy 20. spośród 156. osób z puławskiej listy katyńskiej.

kluczKontakt

ADRES ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
NUMER TELEFONU (81) 888 44 11
ADRES E-MAIL administracja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
NIP 7162819828
REGON 366215955