W hołdzie rodzinie książąt Czartoryskich

Czas jesieni skłania nas do refleksji nad przemijającym czasem i osobami, które odeszły. W Muzeum Czartoryskich w Puławach wspominamy rok 2019, który został poświęcony najważniejszej Puławiance – księżnej Izabeli Czartoryskiej.


Rok 2019, czyli ogłoszony przez Muzeum Czartoryskich w Puławach, Rok Księżnej Izabeli obfitował w wiele uroczystości mających na celu upamiętnienie jej dokonań. Podsumowaniem wszystkich wydarzeń była wystawa „Kres Polskich Aten” stanowiąca zakończenie całorocznych uroczystych obchodów. Symbolikę wystawy dopełniały XIX-wieczne wieńce pogrzebowe z krypty rodowej książąt Czartoryskich w Sieniawie. Stały się one inspiracją dla pracowników Muzeum Czartoryskich w Puławach, którzy własnoręcznie wykonali wieniec w hołdzie dla twórczyni „Polskich Aten”.

Muzealna inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska florystycznego, którego przedstawiciele pod kierunkiem Pana Piotra Marca dołączyli do przedsięwzięcia i wykonali artystyczne pamiątkowe wieńce dla osób spoczywających w rodzinnym grobowcu w Sieniawie.


Po 4 latach od tego wydarzenia udało się zrealizować zamysł, by wspólnie z przedstawicielkami rodziny – księżnymi Barbarą Czartoryską i Ireną Bylicką oddać hołd rodowi książąt Czartoryskich. Na 22 trumnach w sieniawskiej krypcie zostały umieszczone pamiątkowe wieńce wykonane przez polskich florystów.

Ta uroczysta i wzruszająca chwila połączyła wszystkich obecnych w modlitwie i zadumie. Muzeum Kamienicę Orsettich w Jarosławiu reprezentował dyrektor Pan Konrad Sawiński. Muzeum w Zarzeczu – kierownik Pan Piotr Prymon i Pani Krystyna Kieferling – autorka pierwszego, naukowego opracowania kolekcji XIX- wiecznych wieńców.

Ogromne podziękowania składamy ks. Janowi Grzywaczowi proboszczowi parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sieniawie – za ciepło, życzliwość i możliwość realizacji naszego przedsięwzięcia.

kluczKontakt

ADRES ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
NUMER TELEFONU (81) 888 44 11
ADRES E-MAIL administracja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
NIP 7162819828
REGON 366215955