Wystawa „Pierwsze polskie muzea na fotografiach z końca XIX oraz XX w.”

Muzeum Czartoryskich w Puławach zaprasza na wystawę, przygotowaną przez dział Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta

Wystawa pt. ,,Pierwsze polskie muzea na fotografiach z końca XIX oraz XX w.”, zorganizowana z okazji 220 rocznicy powstania Świątyni Sybilli oraz 210 rocznicy otwarcia Domu Gotyckiego, ukazuje jak zmieniał się stan zachowania tych obiektów, towarzyszące im zabytki ruchome oraz ich otoczenie. Wiele z prezentowanych na wystawie zdjęć to swoiste pamiątki, z podróży, wycieczki czy spaceru. Wykonane przez ich uczestników, po latach, okazały się cennym materiałem źródłowym dokumentującym stan prezentowanych zabytków. Często też, fotografie te są jedynymi źródłami ikonograficznymi, ukazującymi, nieeksponowane już w przestrzeni parku, wyjątkowe rzeźby czy lapidaria pamiętające Puławy za czasów Książąt Czartoryskich.

Kurator wystawy
Zbigniew Kiełb

Serdecznie zapraszamy


Wystawę można oglądać:
w Domu Aleksandryjskim
od 8 maja do 30 września 2021 r.
wtorek – niedziela w godz. 9.00-17.00

Obowiązuje bilet ogólny, który można nabyć w kasie muzeum.

kluczKontakt

ADRES ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
NUMER TELEFONU (81) 888 44 11
ADRES E-MAIL administracja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
NIP 7162819828
REGON 366215955